Universell utforming

Teknisk-tegningBegrepet universell utforming brukes innen design, arkitektur og byplanlegging. Det innebærer at produkter og omgivelser utvikles på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker - også ofte kalt «design for alle» og «inkluderende design».

 

Begrepet innebærer et tankesett med likestillingskrav for personer med nedsatt funksjonsevne. Noe som tilsier at produktene både skal ha et attraktivt utseende og være enkle og behagelige i bruk.

 

Hensikten med universell utforming er å forenkle livet for alle ved å lage produkter, kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser mer brukbare for flere mennesker.

 

 

De 7 prinsippene for universell utforming 

For å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen har en gruppe av amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere utarbeidet sju prinsipper for universell utforming.

 

1.    Enkel og intuitiv i bruk

Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

2.    Forståelig informasjon

Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.

3.    Toleranse for feil

Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.

4.    Like muligheter for alle

Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for                personer med ulike ferdigheter.

5.    Fleksibel i bruk

Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselshemmede se og så videre.

6.    Lav fysisk anstrengelse

Utformingen skal kunne brukes effektivt og                          bekvemt med minimum besvær.

7.    Størrelse og plass for tilgang og bruk

Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

 

Kilde: Norsk Designråd