Kontakt oss
Man - Fre: 08.00 - 16.00  (+47 23 38 00 00)

Pressalit

Pressalit har siden 1975 utviklet og produsert fleksible baderomsløsninger og høyderegulerbare kjøkken for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De utvikler løsninger som forbedrer både livskvalitet og økonomi - livskvalitet for de menneskene som bruker produktene og økonomi for de som skal investere i dem.

Funksjonsutstyr har siden 2005 vært distributør av Pressalits care-sortiment på det norske hjelpemiddelmarkedet.

Pressalits løsninger har god kvalitet og fleksibilitet i tillegg til lang levetid.

Fleksibiliteten betyr at både produktene og rommet kan tilpasse seg brukerne - ikke omvendt. Enkelt, universelt og ukomplisert. Dette gir frihet til brukerne, og til arkitektene som skal sikre optimal utnyttelse av plass og budsjetter. Samtidig er produktenes brukervennlige design med på å sikre et bedre liv for både brukere og pleiere gjennom deres hverdag.

Til sammen kan dette best uttrykkes gjennom Pressalits grunnleggende filosofi: keep living.

Fleksible løsninger for en enklere hverdag

Det fleksible baderommet er et unikt konsept som tar hensyn til både funksjonalitet og design. Konseptet består av et skinnesystem som skaper løsninger som er så fleksible at de kan tilpasses et hvilket som helst baderom og en hvilken som helst brukersituasjon.

Med både horisontale og vertikale justeringsmuligheter har man et komplett innredningssystem som gjør det mulig å planlegge, innrede og endre alle baderom etter aktuelle behov. Dette gjør også produktene til en sunn og langsiktig innvestering. Ved hjelp av veggskinnene kan hvert enkelt produkt flyttes til ønsket posisjon og høyde - uten bruk av verktøy.

Fleksibiliteten er med hele veien. Skulle det i en periode ikke være bruk for et eller flere av produktene i rommet, kan de enkelt løftes av skinnen og lagres en annen plass. Eller produktene kan flyttes mellom ulike baderom etter behov. Tanken bak det fleksible baderommet er at rommet bør tilpasses brukerne og ikke omvendt.

Fleksibiliteten gjelder også for fargevalget. Et bredt utvalg av både diskré og intense farger gjør det enkelt å finne den rette fargekombinasjonen, som tilfredsstiller brukernes behov for estetikk og orienteringspunkter.

Farger kan være med å gi badet et personlig og individuelt preg, og samtidig hjelpe brukeren med å orientere seg i forhold til badets funksjoner. Som i likhet med trafikken, kan fargene på badet gi støtte til bruker og fungere som effektive veivisere i hverdagen. Spesielt for mange eldre og synshemmede er bruken av fargekontraster en viktig og uvurderlig hjelp i det daglige.

No items found.

Fokus på design og hygiene

Når Pressalit utvikler produkter er det alltid et stort fokus på hygiene. 

Hygiene har de siste årene vært et springende punkt på dagsordenen hos institusjoner og private hjem verden over. Tiden vår er dyrebar, og rengjøringen skal kunne utføres hurtig. Dette setter naturligvis store krav til produktutviklingen. Derfor rådfører Pressalits designere og produktutviklere seg alltid med eksperter på området når nye produkter skal utvikles.

Sparring med blant annet danske sykepleiere har vært med på å optimalisere måten Pressalit arbeider med sine produkter. Dette er med på å sikre utvikling av produkter som er meget hygieniske i den form at det er jevne overflater som samler mindre smuss og gir bedre betingelser for både hurtig og mer effektiv rengjøring.

Kvalitet i alle ledd

Hos Pressalit handler kvalitet om å ta ansvar. De har stort fokus på kvalitetskrav og tar ansvar for å levere produkter som lever opp til gjeldende standarder for hjelpemidler. Pressalit ønsker å skape best mulige rammer for et mer tilgjengelig liv med best mulig livskvalitet.

I alt Pressalit foretar seg jobber de for å gjøre en forskjell for brukerne og eventuelle pleiere. De går ikke på kompromiss av kvaliteten og arbeider konstant for å optimalisere denne. Dette gjenspeiler seg i Pressalits garantier. Alle deres hjelpemidler leveres med minimum 3 års garanti - men de fleste produkter har inntil 5 års garanti.

Testmetoder

Pressalit tester naturligvis sine produkter. På den måten er de helt sikre på at de holder mål selv ved ekstreme forhold i den virkelige verden. Produktene utsettes for en rekke harde tester ved å belaste det ytterste og dermed svakeste punktet på hvert enkelt produkt. I praksis vil aldri produktene bli like hardt belastet som i testprogrammet, derfor kan de stå inne for de oppgitte verdiene.

Til venstre vises et eksempel på Pressalits testmetode av en toalettstøtte.

Som det fremgår av illustrasjonen, øker grensen for maksimal belastning jo lenger inn på produktet man kommer. Fordi produktet sjeldent belastes på ytterpunktene betyr dette at toalettstøtten uten problemer vil leve opp til de kravene som stilles til den i hverdagen.

All testing er gjennomført på produkter som er montert på en stabil vegg etter Pressalits anbefalinger. Produktenes styrke i seg selv er ikke avhengig av typen vegg, men det er viktig å påpeke at løsningens holdbarhet og styrke naturligvis vil påvirkes av veggens konstruksjon. Derfor anbefales det alltid forsterkninger der veggen ikke er stabil.

Se også videoen nedenfor som viser hvor mye en toalettstøtte belastes ved bruk.

Dynamisk test

Produktene testes dynamisk ved å påvirke dem vertikalt 10.000 ganger med et trykk av 2 sekunders varighet. Produktenes vektangivelser angir hvor mange kilo produktet tåler på det ytterste punktet der det er svakest.

Sideveis test

Toalettstøtter og dusjsetenes armstøtter er også testet med et sideveis trykk som simulerer belastningen ved for eksempel forflytninger fra en rullestol. I denne testen belastes produktet i en 45 graders vinkel 10.000 ganger med et trykk på 2 sekunders varighet.
PLUS toalettstøtte til fastmontering, 850 mm tåler en maksimal belastning på 150 kg. Når toalettstøtten belastes med 150 kg, belastes hver monteringsskrue med 196 kg.

Statisk test

Produktene utsettes også for en statisk test. Derfor vet vi nøyaktig hvor mange kilo produktet kan holde med en konstant belastning i 1 minutt. Som ved de andre testene er det også her snakk om en belastning på det punktet der produktet er svakest.

Pressalit Spaces

Pressalit Spaces er en digital plattform utviklet for å kommunisere og visualisere konkrete innredningsløsninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Målet med Pressalit Spaces er å gi deg innsikt i produktenes fleksibilitet og brede utvalg av individuelle løsninger - illustrert med konkrete eksempler på oppsett som passer for hoteller, sykehus, omsorgsboliger og private hjem.

Foruten å presentere konkrete forslag til egnede baderomsløsninger, tilbyr Pressalit Spaces detaljert informasjon om produktenes ergonomiske kvaliteter, innstillingsmuligheter og design. På den måten får du et innblikk i Pressalit produktsortiment og inspirasjon til hvordan du kan designe ditt baderom.

Pressalit Spaces er tilgjengelig som app i App Store til iPad, og kan lastes ned gratis. Klikk på ikonet til høyre for å laste ned.  

STEG 1:
Velg type bygning

STEG 2:
Velg rom

STEG 3:
Velg ønsket produkt

STEG 4:
Les detaljer og se produktanimasjon