Kontakt oss
Man - Fre: 08.00 - 16.00  (+47 23 38 00 00)

Desinfeksjonsvæske til AquaClean Dusj-WC 8000+

Artikkelnummer: xxx

NRF nummer: xxx

HMS nummer: xxx

242.545.00.1, ,

Desinfeksjonsvæske, 1 stk. flaske à 400 ml. Passer til AquaClean Dusj-WC 8000+ toaletter.

Dusjdysen desinfiseres etter hver bruk. Toalettet har en beholder med desinfeksjonsvæske som må etterfylles med jevne mellomrom. Toalettet vil varsle når det er behov for etterfylling.

No items found.
Volum

400 ml.

Varighet

Til desinfisering av dusjdysen ca. 650 ganger.

Sikkerhetsanvisninger

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ved hudkontakt: vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

No items found.
No items found.

Relaterte produkter

Ingen produkter funnet