Kontakt oss
Man - Fre: 08.00 - 16.00  (+47 23 38 00 00)

Avkalkningsmiddel til AquaClean Mera dusjtoaletter

Artikkelnummer: xxx

NRF nummer: xxx

HMS nummer: xxx

147.040.00.1

Avkalkningsmiddel for AquaClean Mera toaletter, 1 stk. flaske à 125 ml.

Omtrent en gang i året vil toalettet varsle behov for avkalkning. Betjeningspanelet på toalettet vil varsle ved at LED-lyset lyser konstant rødt eller blinker blått-rødt (avhenger av årsmodell på toalettet). Fjernkontrollen vi samtidig varsle med meldingen "Avkalke apparatet nå" i displayet.

Følg prosedyren for avkalkning som oppgitt i brukerveiledningen. Siden vannkvaliteten i Norge er så bra som den er, vil det i de aller fleste tilfeller ikke være nødvendig å gjennomføre påfylling av avkalkningsmiddel underveis. Da kan man hoppe over stegene 1-2 og 6-9 i bruksanvisningen. Dersom du derimot bor et sted med hardt vann vil det være nødvendig å fylle på med avkalkningsmiddelet.

Det er viktig at det KUN benyttes originalt avkalkningsmiddel fra Geberit.

Avkalkingen varer i opptil 60 minutter og toalettet skal ikke brukes mens prosedyren gjennomføres. Avkalkingsstatusen kan leses av på displayet på fjernkontrollen. Under prosessen vil LED-lyset på siden av toalettet lyse orange. Når det har slukket er prosedyren utført og toalettet kan brukes som normalt igjen.

No items found.
Volum

125 ml.

Inneholder

Fosforsyre (CAS registreringsnummer 7664-38-2).

Saltsyre (CAS registreringsnummer 7647-01-0).

Sikkerhetsanvisninger

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk vernehansker/vernebriller.

Ved hudkontakt: vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

No items found.
No items found.

Relaterte produkter

Ingen produkter funnet